President

måndag 23 maj 2022

Varmt välkommen till Stockholm-Sergel Rotaryklubb och ett nytt Rotary-år!Klubben har i år delat upp presidentskapet där Per Holts är president men det operativa arbetet delas av Roland Halvorsen, Roger Neckelius och Robert Keller.