Stockholm-Sergel

Grundades torsdag 9 juni 1977
Klubb 13069 - Distrikt 2355 - Charternummer

Johan Tobias Sergel

Rotary Stockholm-Sergel har lånat sitt namn av skulptören, bildhuggaren, målaren och tecknaren Johan Tobias Sergel (1740-1814). Han föddes i Stockholm av tyska föräldrar och visade tidigt stor konstnärlig talang. Bland hans lärare kan nämnas Jean Eric Rehn och Jacques Adrien Masreliez. Efter de obligatoriska långa bildningsresorna till Paris, Rom och Neapel var Sergel verksam i Stockholm, bland annat engagerad av Gustav III. Hans ateljé låg där Sergelgatan går i dag. Han har även gett namn åt Sergels torg och Sergelarkaden – samtliga platser i Stockholm city.

Sergelandan har blivit vårt signum

I Rotary Stockholm-Sergel talar vi gärna om en speciell Sergelanda med en positiv stämning som smittar av sig. Det är högt i tak och vi bedriver arbetet med kvalitet i kombination med en stor portion humor. Det märker vi som medlemmar i klubben, men också våra talrika besökare brukar berömma oss för den välkomnande anda som råder. Här finns förstås en förklaring till att Stockholm-Sergel på senare år haft en mycket god medlemsutveckling.

Hörnpelare i klubbens sociala arbete under de senaste åren är Livslust och Barn till ensamma mammor. Ett stort antal barn och deras ensamstående mammor har tack vare det senare projektet kunnat få lite guldkant på tillvaron. Målet är att stötta dem till ett stimulerande och meningsfullt liv.

Fryshuset i Stockholm beskrivs ofta som Europas största ungdomsprojekt. Där startade Ensamma mammor 2007. Ett par år senare utvidgades arbetet till Barn till ensamma mammor med Rotary Stockholm-Sergel och Rotary Stockholm-Fryshuset som några av intressenterna.

Det finns en naturlig koppling mellan oss och Fryshuset genom att vi chartrade Stockholm-Fryshuset Rotaryklubb. Insatserna som sker där är angelägna. Genom att gå in med pengar för avgränsade och konkreta insatser riktade mot barn gör vi påtaglig nytta.

Ett annat prioriterat projekt för klubben är Livslust, som är en oberoende privat organisation som driver en yrkesskola i Lettland. Eleverna där är pojkar och flickor mellan 15 och 18 år. De är föräldralösa eller har vuxit upp i hem med missbrukande, kriminella eller extremt fattiga föräldrar. Utbildningen kombinerar teori och praktik.

Tillsammans med Rotary Stockholm Ladugårdslandet och Rotary Stockholm International har vi initierat ett projekt i Thailand. Syftet är att garantera tillgången till rent vatten i skolor för handikappade barn i fattiga områden, både på landsbygden och i närheten av Bangkok. Här har finansieringen delvis lösts genom biljettintäkter från kulturvandringar på Djurgården i april 2012 och april 2013. Matching Grants har gjort det sammanlagda beloppet betydligt större. Nu går klubbens internationella arbete vidare med insatser i Burma och Mali.

Gustav Rudbergs fond

Finansieringen av insatserna sker via Gustav Rudbergs Fond, som genom årens lopp delat ut över 250 000 kronor till olika ändamål kopplade till barns och ungdomars utbildning och välbefinnande. Gustav Rudberg förknippas konstnärligt främst med ön Ven där han delvis växte upp och med Spanien där han arbetade under långa perioder på 1940-talet och därför fick smeknamnet Spanien-Gustav. Gustav Rudberg var från 1983 och fram till sin bortgång 2001 medlem i Stockholm-Sergel.

Fondens tillgångar har byggts upp bland annat genom försäljning av en oljemålning skänkt av konstnären, genom intäkter från seminarier och genom lotterier och gåvor. Under 2012 tillsattes en arbetsgrupp med uppgift att se över fondens ekonomiska uthållighet. Slutsatsen blev att det behövs ett tillskott på cirka 100 000 kronor för att även fortsättningsvis kunna bedriva verksamheten med hjälp av avkastningen och utan att tära på kapitalet. Ett antal medlemmar har redan generöst bidragit till den betydelsefulla ekonomiska förstärkningen.

Gustav Rudbergs Fond har vid sidan om Barn till ensamma mammor och Livslust även på andra sätt möjliggjort kraftfull uppbackning av klubbens sociala projekt med inriktning på barn, exempelvis vid ett barnsjukhus i Vladimir i Ryssland och vid Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Medlemmar

Aktiva medlemmar 36
- Herrar 20
- Damer 16
Paul Harris Fellow 8
Gästande rotarianer 1
Hedersmedlemmar 0
Andra kontakter 19

Adress

Odd Fellow-huset

Västra Trädgårsgatan 11 A
Stockholm-Sergel
111 53 STOCKHOLM
Sverige

stockholm-sergel@rotary.se